Русский Язык (Russian Language)Английский Язык (English Language)Беларуская мова (Belarusian language)

Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ...

Найдено 5315 результатов на 266 страницах(е). Показаны результаты 121-140.

Item ID ▲ Name Type NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
626 Monster Juice Usable (2) 1,500 750 5 0 0 0 0 No No No
627 Sweet Milk Usable (2) 7,000 3,500 5 0 0 0 0 No No No
628 Well-Dried Bone Usable (2) 10,000 5,000 5 0 0 0 0 No No No
629 Singing Flower Usable (2) 300 150 5 0 0 0 0 No No No
630 Dew Laden Moss Usable (2) 10 5 5 0 0 0 0 No No No
631 Deadly Noxious Herb Usable (2) 20 10 5 0 0 0 0 No No No
632 Fatty Chubby Earthworm Usable (2) 5,000 2,500 5 0 0 0 0 No No No
633 Sweet Potato Usable (2) 20 10 5 0 0 0 0 No No No
634 Tropical Banana Usable (2) 20 10 5 0 0 0 0 No No No
635 Orc Trophy Usable (2) 300 150 5 0 0 0 0 No No No
636 No Recipient Usable (2) 100 50 5 0 0 0 0 No No No
637 Old Broom Usable (2) 350 175 5 0 0 0 0 No No No
638 Silver Knife of Chastity Usable (2) 12,000 6,000 5 0 0 0 0 No No No
639 Armlet of Obedience Usable (2) 18,000 9,000 5 0 0 0 0 No No No
640 Shining Stone Usable (2) 3,000 1,500 5 0 0 0 0 No No No
641 Contracts in Shadow Usable (2) 100 50 5 0 0 0 0 No No No
642 Book of the Devil Usable (2) 1,800 900 5 0 0 0 0 No No No
643 Pet Incubator Usable (2) 3,000 1,500 3 0 0 0 0 No No No
644 Gift Box Usable (2) 1,000 500 20 0 0 0 0 No No No
645 Concentration Potion Usable (2) 800 400 10 0 0 0 0 No No No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next